#053 Hành Trình ngày 22/2/2021 – 365 ngày: Ý nghia của nghịch cảnh trong cuộc sống


Nếu bạn có một cuộc sống hoàn hảo cho đến lúc này, và mọi thứ xảy ra thật sự đúng đắn và chính xác, thì có thể bạn sẽ không có một quyết tâm cao độ và ý muốn thay đổi cuộc sống của mình. 

Chỉ cho đến khi nào những điều “tiêu cực” xảy ra với chúng ta, thì chúngg ta mới có mong muốn mạnh mẽ muốn thay đổi mọi thứ. 

Và mong muốn mạnh mẽ ấy sẽ trỗi dậy bên trong bạn như một ngọn lửa đầy sức hút, và nó thật sự rất quyền năng. 

Hãy tỏ lòng biết ơn với tất cả mọi thứ đã khiến ngọn lửa này cháy bừng lên mong muốn mạnh mẽ bên trong bạn, bởi vì chính ngọn lửa mong muốn ấy sẽ mang đến cho bạn sức mạnh và sự quyết tâm, và bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình.053 Hành Trình ngày 22/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 22/2/2020 – 365 ngày: Cao nhân xử việc: Tu nội mới có thể an ngoại.
Viết một bình luận