#258 Hành Trình ngày 14/9/2020 – 365 ngày: Rồi ngày ấy cũng sẽ đến.


Khi bạn không còn là nô lệ cho những cảm xúc và ý nghĩ của bản thân nữa – khi mà chúng không còn có thể thực hiện bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của bạn – thì khi ấy bạn đã trở thành chủ nhân của chính bản thân mình, và toàn bộ cuộc sống của bạn trong thế giới này sẽ thay đổi. 


Bạn sẽ trở thành Chủ nhân của quy luật, của chính bạn cũng như của cuộc sống.


258 Hành Trình ngày 14/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 15/09/2019 – 365 ngày: Đọc sách phải chọn lựa, sách hay có thể thành tựu người, sách xấu lại có thể hại người.


1 bình luận về “#258 Hành Trình ngày 14/9/2020 – 365 ngày: Rồi ngày ấy cũng sẽ đến.”

Viết một bình luận