#234 Hành Trình ngày 21/8/2020 – 365 ngày: Không hề có giới hạn nào cho tầm cao mà chúng có thể đạt được.

Khi bạn liên tiếp thực hành quy luật hấp dẫn, thì những xung động từ ý nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ ngày càng được nâng cao lên và cứ thế cao hơn nữa. Không hề có giới hạn nào cho tầm cao mà chúng có thể đạt được.


Và khi chúng phát ra các xung động ngày càng cao như thế, thì cuộc sống của bạn cũng sẽ ngày càng được nâng cao hơn. Tuy nhiên, đây là một quy trình gồm từng bước một, và cách duy nhất để đạt đến một mức độ cao hơn, đó là bạn phải đi từng bước, từng bước.
Vậy nên mỗi ngày, hãy cảm thấy càng tốt đẹp ở mức cao nhất có thể, suy nghĩ nhiều điều tốt đẹp nhất có thể, và bạn sẽ đạt được đến mức độ ấy!#234 Hành Trình ngày 21/8/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 22/08/2019 – 365 ngày: Ở bên trong người lương thiện luôn ẩn chứa những “quý nhân”


1 bình luận về “#234 Hành Trình ngày 21/8/2020 – 365 ngày: Không hề có giới hạn nào cho tầm cao mà chúng có thể đạt được.”

Viết một bình luận