#235 Hành Trình ngày 22/8/2020 – 365 ngày: Hãy điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của bạn
Phương pháp để bạn có thể hoàn toàn điều khiển được quy luật, đó chính là phải hoàn toàn điều khiển được chính mình.Hãy điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và bạn sẽ trở thành chủ nhân của quy luật hấp dẫn…


bởi vì bạn đã trở thành chủ nhân của chính mình.
235 Hành Trình ngày 22/8/2020, đã qua năm 2019 ngày 23/08/2019 – 365 ngày: Biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên là 3 trí huệ nhân sinh


1 bình luận về “#235 Hành Trình ngày 22/8/2020 – 365 ngày: Hãy điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của bạn”

Viết một bình luận