#300 Hành Trình ngày 26/10/2020 – 365 ngày: Chìa khóa khiến tâm trí mình làm những gì bạn muốn!
Hãy khiến tâm trí mình làm những gì bạn muốn!

Nếu bạn thật sự nghiêm túc về việc loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực và thay đổi cuộc sống của mình, thì sau đây là một quy trình dễ dàng có thể giúp bạn. 

Đều đặn hàng ngày, hãy viết ra một trăm điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Khi làm điều này, bạn đang điều khiển được tâm trí mình và khiến nó chỉ suy nghĩ những điều tốt đẹp. 


Nếu bạn làm điều này hàng ngày, bạn sẽ dần có được sự kiểm soát đối với ý nghĩ của mình.


Hãy tự cam kết với bản thân, rằng bạn phải điều khiển được ý nghĩ của mình. Một khi kiểm soát được tâm trí mình, bạn sẽ làm chủ được chính Bạn.300 Hành Trình ngày 26/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 27/10/2019 – 365 ngày: Đừng cúi đầu bởi sóng gió vì đường đời về sau càng chông gai, kết quả càng tốt đẹp.


Viết một bình luận