#👉 235 Hành Trình ngày 24/8/2021 – 365 ngày: Nếu gặp thất bại, tôi sẽ nương tựa nơi đâu?


Khi bạn không quyết định được cần phải rẽ hướng nào hay đi theo lối nào, hãy nhớ rằng có một sức mạnh luôn luôn biết rõ mọi thứ, luôn hướng dẫn cho bạn trong mọi quyết định và ngã rẽ của cuộc đời.


Tất cả những gì bạn cần làm là hãy đưa ra yêu cầu, và tin tưởng rằng bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn như mình muốn, và sau đó hãy luôn ở trạng thái tỉnh táo để có thể nhận được câu trả lời.
Sức mạnh Tối cao của Vũ trụ vẫn luôn ở bên bạn trên mỗi bước đường, tất cả những gì bạn cần phải làm là tin tưởng vào sức mạnh này, và hãy đưa ra yêu cầu

235 Hành Trình ngày 24/8/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 22/8/2020 – 365 ngày: Hãy điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của bạn.


Viết một bình luận