#268 Hành Trình ngày 24/9/2020 – 365 ngày: Nguồn gốc phát sinh của tất cả những thứ khác.“Biết ơn không chỉ là một quy trình vĩ đại nhất, mà nó còn chính là nguồn gốc phát sinh của tất cả những thứ khác.” MARCUS TULLIUS CICERO (106 TCN – 43 TCN)
268 Hành Trình ngày 24/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 25/09/2019 – 365 ngày: Tâm trong sáng nhìn xa vạn dặm. Cuộc đời dẫu méo mó, sao không tròn ngay tự trong tâm?


1 bình luận về “#268 Hành Trình ngày 24/9/2020 – 365 ngày: Nguồn gốc phát sinh của tất cả những thứ khác.”

Viết một bình luận