#008 Hành Trình ngày 08/1/2021 – 365 ngày: Hạnh phúc đến từ đâu?“Có quan niệm rằng việc sở hữu những thứ lớn hơn – bất kể là điều gì – thì bản thân thứ đó có thể mang lại cho bạn sự thỏa mãn hay hạnh phúc. 

Nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn. 

Không có một người nào, nơi nào hay điều gì có thể mang lại hạnh phúc cho bạn. 

Chúng có thể mang đến cho bạn lý do để hạnh phúc và cảm giác được thỏa mãn, nhưng Niềm Vui Sống thật sự lại đến từ bên trong chính bạn.”

GENEVIEVE BEHREND (1881-1960)


008 Hành Trình ngày 08/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 08/1/2020 – 365 ngày: Nụ cười là một loại tài phú, người có thể mỉm cười mỗi ngày ắt là người giàu có nhất thế gian.Viết một bình luận