#045 Hành Trình 14/2/2021 – 365 ngày: Hãy biết ơn những gì bạn đang có.
Chúng ta không thể mang lại cho bản thân bất cứ điều gì, trừ khi chúng ta cảm thấy biết ơn vì những điều mà mình có. Thật ra, nếu một người nào đó có lòng biết ơn tuyệt đối và hoàn toàn dành cho mọi thứ, thì họ sẽ không bao giờ phải yêu cầu có thêm bất cứ một điều gì nữa, bởi vì những điều ấy sẽ được mang đến cho họ trước cả khi họ đưa ra bất cứ yêu cầu gì.

Đó chính là sức mạnh của Lòng Biết Ơn.

045 Hành Trình đã qua năm 2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 14/2/2020 – 365 ngày: 15 nguyên tắc đối nhân xử thế mà đắc phúc báo.


Viết một bình luận