# ⭐️ 72 THIÊN THẦN

72 THIÊN THẦN

Mục đích tâm linh của mỗi chúng ta là trở thành Thiên Thần, khám phá và phát triển sức mạnh và phẩm chất thần thánh mà tất cả chúng ta có trong chính mình.

Học thuyết Thiên Thần Truyền Thống cung cấp cho chúng ta một danh sách Phẩm Chất của mỗi Thiên Thần cũng như những biến dạng nhân tính tương ứng với nó để cho phép chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn Mật Mã Nguồn tâm thức chúng ta, tiềm năng tích cực và tiêu cực ngự trị trong mỗi chúng ta. Tư vấn các bản ghi nhớ này một cách thường xuyên cho phép chúng ta quen thuộc với 72 thiên thần, cũng như cấu trúc công việc bên trong của chúng ta. Danh sách rất cổ xưa này là sản phẩm của hàng thế kỷ nghiên cứu tỉ mỉ và làm việc trên tâm thức. Như đã trình bày ở đây, chúng đã được thích nghi với kỷ nguyên hiện đại, đương thời cho người dùng toàn cầu.
LÀM VIỆC VỚI CÁC THIÊN THẦN NHƯ THẾ NÀO?

Thiên thần có cánh đại diện năng lực siêu hình của ta trong giấc mơ và chu du trong chiều kích đa chiều của tâm thức. Làm việc cùng với các Thiên Thần cơ bản là đơn giản. Mọi điều chúng ta làm là lặp lại Tên của Thiên Thần như một câu thần chú, càng đều đặn càng tốt, liên tục trong thời gian ít nhất năm ngày. Do đó, chúng ta tập trung vào bộ phận hay khía cạnh cụ thể của tâm thức mình, dựa trên sự phát triển phẩm chất, đức hạnh và sức mạnh thần thánh mà Thiên Thần đại diện. Sau đó dần dần ta có thể trở thành Thiên Thần, tích hợp kiến thức mới và tiềm năng mới, cũng như sửa đổi ký ức của mình và biết rõ chúng ta là ai. Tùy vào nội dung ký ức nằm trong bộ phận đó, Thiên Thần cũng biểu lộ theo cách thức tinh lọc, hoặc mang đến sự biến dạng nhân tính. Nhưng bằng cách này hay cách khác, Anh biểu lộ, điều đó là tuyệt đối. Do đó, điều đặc biệt diễn ra trong giấc mơ và những tình huống hàng ngày của chúng ta, ta gặp lại chính xác tính cách của Thiên Thần mà ta đang kêu gọi. Bằng cách chú ý đến giấc mơ, tình huống hàng ngày và trải nghiệm, ta có thể nhận thấy nội dung của danh sách về phẩm chất và biến dạng nhân tính kết hợp của các Thiên Thần. Điều này giúp ta liên tục tham gia vào công việc mà Thiên Thần thực hiện, đem lại cho chúng ta sự hướng dẫn thực sự rõ ràng về tâm thức của mình và du hành với giấc mơ trong chiều kích đa chiều của Thế Giới Song Song.
Chú thích: Quan trọng là giải thích những phẩm chất và những biến dạng về tâm thức; nói cách khác, chúng không được hiểu theo nghĩa đen.#Thanksgiving

Một thiên thần, không phải là một đôi cánh nhỏ bé, nó tượng trưng cho giai đoạn tiến hóa tiếp theo của loài người ... khả năng mơ ước, du hành và kích hoạt sự đa chiều của ý thức chúng ta ... 
Giáo sư
Francis L. Kaya

.

Thiền 72 Thiên Thần

Nguồn: https://www.ucm.ca/en/info/the-72-angels

2 bình luận về “# ⭐️ 72 THIÊN THẦN”

Viết một bình luận