Hành Trình 343 ngày 09/12/2017 – 365 ngày.

Giờ đây chắc hẳn bạn đã nhận ra tại sao một người hay nói rằng "tôi sẽ có chỗ đậu xe" và kết quả là họ tìm được chỗ đậu xe thật. Hay tại sao có người lại nói rằng "tôi cảm thấy mình luôn gặp may và luôn trúng được những phần thưởng", và thế là họ trúng thưởng hết lần này đến lần khác.

Tất cả những người này luôn luôn nghĩ là điều đó sẽ xảy ra. Hãy bắt đầu nghĩ là những điều vĩ đại sẽ xảy ra. Và khi làm được điều đó, bạn sẽ có thể lên kế hoạch trước cuộcsống tương lai của chính mình.

Viết một bình luận