Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 154 ngày 04/06/2017 – 365 ngày: Mỗi ngày là con đường tiến bước.


Còn 3 ngày nữa là ngày quan trọng 07/06/2017

ngovanhieu, ngovanhieu.net, Ngô Văn Hiếu, diaocthoidai, diaocthoidai.com

– Nhưng rùi, mỗi ngày là con đường tiến bước, nhìn lại chặn đường đã đi và ……

Quy trình để tạo ra điều mà bạn muốn luôn luôn giống nhau, dù đó là thứ gì đi chăng nữa. Quy trình này đã được khái quát lại xuyên suốt trong bộ phim và quyển sách Bí Mật Cuộc Sống (The Secret), và vì vậy nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ, thì bạn nên xem lại bộ phim thêm nhiều lần nữa, hoặc đọc lại quyển sách lại thêm nhiều lần, cho đến khi mọi thứ thấm nhuần vào tâm trí bạn. Sau đó bạn sẽ ứng dụng được những nguyên lý của Bí Mật Cuộc Sống vào trong nhận thức cũng như cuộc sống của mình, và bạn sẽ hiểu được phương pháp để thực hiện mọi thứ.

Trả lời