#270 Hành Trình ngày 26/9/2020 – 365 ngày: Bạn đang siêng năng giữ cho mình đầy ắp điều gì?

Bạn vẫn luôn rất siêng năng trong việc giữ chiếc xe của mình luôn đầy xăng.Vậy thì bạn có đủ siêng năng để giữ bản thân mình luôn đầy ắp những ý nghĩ và cảm xúc tốt đẹp không?Bạn chỉ có thể đi theo hướng mà mình muốn trong cuộc sống khi bạn có được đúng nguồn nhiên liệu, và còn phải có đủ nguồn nhiên liệu ấy.270 Hành Trình ngày 26/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 27/09/2019 – 365 ngày: Câu chuyện cảm động minh chứng “Sức mạnh của lòng từ bi”


2 bình luận về “#270 Hành Trình ngày 26/9/2020 – 365 ngày: Bạn đang siêng năng giữ cho mình đầy ắp điều gì?”

Viết một bình luận