Hành Trình 234 ngày 23/08/2017 – 365 ngày.

 

Khi bạn sợ mất một thứ gì đó và cố níu giữ nó càng chặt thì bạn chỉ càng đẩy chúng ra xa mình hơn. Những ý nghĩ này chứa đầy sợ hãi, và nếu bạn cứ tiếp tục bám giữ lấy chúng, thì điều bạn lo sợ nhất sẽ xảy đến với bạn. Đừng lo sợ bất cứ điều gì cả – chỉ nghĩ về điều bạn mong muốn. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều! 

Viết một bình luận