Hành Trình 357 ngày 23/12/2017 – 365 ngày.

Hãy bắt đầu sử dụng hai từ mạnh mẽ nhất – TÔI ĐANG – để phục vụ cho lợi ích của bạn. Chẳng hạn như thế này: "TÔI ĐANG nhận được tất cả những điều tốt đẹp. TÔI ĐANG hạnh phúc. TÔI ĐANG đủ đầy. TÔI ĐANG khỏe mạnh. TÔI ĐANG được yêu thương. TÔI ĐANG luôn đúng giờ. TÔI ĐANG có được tuổi trẻ vĩnh cửu. TÔI ĐANG đầy ắp năng lượng trong mỗi ngày."

Trả lời