#221 Hành Trình ngày 08/8/2020 – 365 ngày: – Điều tốt đẹp cho bạn – điều tốt đẹp cho thế giới.Bất cứ khi nào bạn yêu cầu một điều gì đó cho bản thân mình, hãy cố gắng yêu cầu điều đó cho cả thế giới. 

– Điều tốt đẹp cho bạn – điều tốt đẹp cho thế giới.
– Sự thịnh vượng cho bạn – sự thịnh vượng cho thế giới.
– Sức khỏe cho bạn – sức khỏe cho thế giới.
– Niềm vui cho bạn – niềm vui cho thế giới.


– Tình yêu và sự hòa hợp cho bạn – tình yêu và sự hòa hợp cho mọi người trong thế giới này.


– Tình yêu và sự hòa hợp cho bạn – tình yêu và sự hòa hợp cho mọi người trong thế giới này.

Đó chỉ là một điều nho nhỏ, nhưng kết quả mang lại sẽ rất kỳ diệu.
221 Hành Trình ngày 08/8/2020 – 365 ngày. đã qua năm 2019 ngày 09/08/2019 – 365 ngày: Để một tâm hồn khoáng đạt hãy cùng trải nghiệm với 3 câu chuyện nhỏ

1 bình luận về “#221 Hành Trình ngày 08/8/2020 – 365 ngày: – Điều tốt đẹp cho bạn – điều tốt đẹp cho thế giới.”

Viết một bình luận