#093 Hành Trình 03/4/2021 – 365 ngày: Đôi khi “giả vờ” rất có hữu ích


Khi muốn thu hút tiền bạc, làm thế nào để bạn không quá tập trung vào những tờ hóa đơn thu tiền mà mình nhận được?
Bạn sẽ giả vờ, bạn sẽ hành động giả định, bạn sẽ tạo ra một trò chơi với những tờ hóa đơn ấy để khiến tâm trí của mình nghĩ những điều tốt đẹp. Hãy khiến tâm trí của bạn bận rộn với trò chơi giả vờ như thế, giả vờ rằng bạn đã có được điều mình muốn, và sẽ không còn một khoảng trống nào để những ý nghĩ thiếu thốn có thể len lỏi vào. 


Bạn là một sinh thể rất sáng tạo, vậy nên hãy tìm ra một phương thức sáng tạo nhất để biến những hóa đơn thu tiền và giấy báo nợ của ngân hàng trở thành một trò chơi mà trong đó bạn luôn có được sự sung túc đủ đầy.


093 Hành Trình 03/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 02/4/2020 – 365 ngày: Muốn có tướng mạo thoát tục, hãy có nội tâm phi phàm.


Viết một bình luận