#222 Hành Trình ngày 09/8/2020 – 365 ngày: “Mọi thứ đều là Năng Lượng và Tất Cả mọi thứ đều là nó. Hãy khớp Tần số của Bạn với Thực tại mà bạn Mong muốn”

Năng lượng Tối cao của Vũ trụ là nguồn gốc tạo ra tất cả mọi thứ, kể cả những điều mà bạn đang mong muốn và quy luật hấp dẫn chính là hệ thống chịu trách nhiệm phân phối những điều ấy.Bạn là điểm trung tâm trong quy trình sáng tạo trên Trái Đất. Thông qua bạn và thông qua việc bạn sử dụng quy luật hấp dẫn trong cuộc sống ra sao, Vũ trụ có thể mang những thứ ấy đến với thế giới vật chất của bạn.

Một hệ thống thật sự rất kỳ diệu! ​”Everything Is Energy and That’s All There Is To It. Match the Frequency of the Reality You Want” – Albert Einstein. “Mọi thứ đều là Năng Lượng và Tất Cả mọi thứ đều là nó. Hãy khớp Tần số của Bạn với Thực tại mà bạn Mong muốn” – Albert Einstein.#222 Hành https://ngovanhieu.net/222-hanh-trinh-ngay-10-08-2019-365-ngay/Trình ngày 09/8/2020, đã qua năm 2019, ngày 10/08/2019 – 365 ngày: Người với người quý ở tâm giao, tâm có thiện mới có thể bao dung, thấu hiểu


1 bình luận về “#222 Hành Trình ngày 09/8/2020 – 365 ngày: “Mọi thứ đều là Năng Lượng và Tất Cả mọi thứ đều là nó. Hãy khớp Tần số của Bạn với Thực tại mà bạn Mong muốn””

Viết một bình luận