Hành Trình 23 ngày 23/1/2018 – 365 ngày.

Sự căm ghét bản thân nó không phải là một loại sức mạnh. Căm ghét chỉ đơn thuần là việc thiếu đi tình yêu, cũng giống như bóng tối thật ra cũng chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Nghèo đói là khi thiếu đi sự sung túc. Bệnh tật là khi thiếu đi sức khỏe. Và nỗi buồn là khi thiếu đi niềm vui. Tất cả những điều tiêu cực đơn giản chỉ là việc thiếu đi những thứ tích cực.

Ht23-ngay23-1-2018-365-ngay-

Rất thích câu nói này của Mã Vân: 
"Người nghèo chỉ biết dạy bạn cách để nghèo hơn!"
Bạn bài chỉ biết thúc bạn chơi bài! 
Bạn nhậu chỉ biết thúc bạn cạn ly! 
Còn người thành công sẽ biết dạy bạn làm sao để thành công! 
May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn. 
Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn. 
Người được gọi là Quý nhân là: người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với 1 thế giới mới. 
Ngày mai có thật sự huy hoàng, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn bạn bè và môi trường sống và làm việc của bạn!

  1. #23 Hành Trình ngày 23/01/2019 – 365 ngày: – NGÔ VĂN HIẾU || CHIA SẼ CỘNG ĐỒNG

    […] Hành Trình 23 ngày 23/1/2018 – 365 ngày.Sự căm ghét bản thân nó không phải là một loại sức mạnh. Căm ghét chỉ đơn thuần là việc thiếu đi tình yêu, cũng giống như bóng tối thật ra cũng chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Nghèo đói là khi thiếu đi sự sung túc. Bệnh tật là khi thiếu đi sức khỏe. Và nỗi buồn là khi thiếu đi niềm vui. Tất cả những điều tiêu cực đơn giản chỉ là việc thiếu đi những thứ tích cực.[…] […]

Trả lời