#032 Hành Trình ngày 01/2/2021 – 365 ngày: Đôi khi hãy thử kiểm tra lại bản thân.


Nếu bạn đã hình dung tưởng tượng trong một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, thì điều đó có nghĩa là bạn đã vô tình vô hiệu hóa sự tập trung chú ý của mình theo những cách mạnh mẽ mà bản thân bạn chưa ý thức được. 

Bạn đang nghĩ gì? 

Bạn đang nói ra những gì? 

Bạn đang thực hiện những hành động gì? 

Nếu như bạn không chắc chắn, thì hãy yêu cầu quy luật hấp dẫn cho bạn biết liệu bạn đang tự vô hiệu hóa sự tập trung ở điểm nào, và thông điệp phản hồi dành cho bạn sẽ sớm xuất hiện rất rõ ràng.

032 Hành Trình ngày 01/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 01/2/2020 – 365 ngày: Muốn vun bồi nên một cuộc đời hạnh phúc – Hãy học cách yêu lấy chính mình


Viết một bình luận