Hành Trình 308 ngày 04/11/2017 – 365 ngày.

Khi phải đối mặt với một thử thách, và bạn có cảm giác rằng nó đang mang những thay đổi tiêu cực đến với cuộc sống của mình, thì hãy nhớ rằng mỗi một điều xảy ra đều hướng đến kết quả cuối cùng là mang lại những thứ tốt đẹp hơn cho chúng ta. Điều quan trọng không phải là điều gì xảy ra, mà quan trọng là chúng ta làm gì với cơ hội đó, và chúng ta lựa chọn nhìn nhận điều ấy như thế nào.

Vũ trụ phải di chuyển và sắp xếp lại nhiều thứ để mang đến những điều tốt hơn và tuyệt vời hơn. Hãy nhận thức rõ rằng: sự thay đổi ấy diễn ra bởi vì nó đang "dọn đường" cho một điều tuyệt vời sắp sửa đến với bạn!

Viết một bình luận