#346 Hành Trình ngày 11/12/2020 – 365 ngày: Đón nhận thực tại với sự biết ơn.
Bạn đang ở một vị trí hoàn hảo trong hành trình hoàn hảo của mình.


Bạn đang ở đúng nơi thuộc về bạn, bởi vì bạn đã chọn nó. 

Và sự thật là, bạn không thể hoàn hảo hơn bản thân bạn hiện tại.

346 Hành Trình ngày 11/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 12/12/2019 – 365 ngày: Lòng người, dựa vào gì để nhìn thấu.


Viết một bình luận