Hành Trình 297 ngày 24/10/2017 – 365 ngày.

  

"Niềm vui không tồn tại trong những sự vật bên ngoài; nó tồn tại bên trong mỗi chúng ta."

WIHELM RICHARD WAGNER (1813-1883)

 

Con người chúng ta luôn luôn tiến hóa, và khi lớn lên, thì tần số của chúng ta cũng thay đổi. Nếu như một mối quan hệ giữa hai con người kết thúc, thì đó là hậu quả của việc hai người đó không còn cùng tần số với nhau nữa.

Khi tần số của những con người khác nhau không còn phù hợp với nhau nữa, thì quy luật hấp dẫn sẽ tự động phản hồi lại bằng việc chia tách họ ra. Sự thay đổi tần số chính là sự phát triển, sự phát triển chính là cuộc sống, và cuộc sống thì luôn tốt đẹp.

Viết một bình luận