Hành Trình 116 ngày 26/4/2018 – 365 ngày.

Hãy nhận thức rõ về sự khác biệt đáng kể giữa những hoạt động cảm hứng và các hoạt động thông thường. Hoạt động thông thường đến từ tâm trí của bộ não vào nó phát xuất dựa vào việc bạn không tin tưởng và thiếu niềm tin – bạn đang hành động để “khiến” những mong muốn của mình trở thành hiện thực.

Còn những hoạt động cảm hứng sẽ cho phép quy luật hoạt động thông qua bạn và thúc đẩy bạn. Hoạt động thông thường sẽ khiến bạn cảm thấy khó khăn. Hoạt động cảm hứng sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vời.

1 bình luận về “Hành Trình 116 ngày 26/4/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận