#115 Hành Trình ngày 25/4/2021 – 365 ngày: Bạn có hiểu thế nào là người có “Số hưởng”.

Nếu bạn dành thời gian để liệt kê ra tất cả những điều mà bạn cảm thấy biết ơn, và cảm nhận được những cảm xúc biết ơn ấy, thì mỗi ngày bạn đều sẽ cảm thấy thật kỳ diệu.


Tần số của bạn sẽ được nâng cao và bạn sẽ trải qua những ngày tháng yêu thương cuộc sống của mình, bạn sẽ mang đến niềm vui ở tất cả những nơi bạn đến, tạo ra tác động tích cực cho hết người này đến người khác. 

Khi bạn sống một cuộc đời như thế, thì mọi thứ bạn muốn sẽ đến với bạn, thậm chí còn trước cả khi bạn đưa ra yêu cầu.115 Hành Trình ngày 25/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 24/4/2020 – 365 ngày: Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm ơn những gian khổ mà bạn đã trải qua.


Trả lời