#116 Hành Trình ngày 26/4/2021 – 365 ngày: Cách thức vượt qua suy nghĩ tiêu cực.
Những ý nghĩ tiêu cực và cảm xúc tiêu cực cần phải nhận được sự quan tâm và tập trung của bạn thì mới có thể tồn tại được.


Chúng không thể tồn tại nếu như bạn không quan tâm đến chúng. 

Nếu bạn lờ đi và không cho chúng bất cứ một chút quan tâm nào, thì bạn đang lấy đi sự tồn tại của chúng, và chúng sẽ biến mất.116 Hành Trình ngày 26/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 25/4/2020 – 365 ngày-Vĩnh Long Thẳng tiến: Lòng bàn chân là “trái tim thứ hai” của cơ thể.


Trả lời