Hành Trình 110 ngày 20/4/2018 – 365 ngày.

 

 

 

09:00, VIETNAM . Ngày 20/4/2018

 

Khi những thứ trong cuộc sống của chúng ta thay đổi, chúng ta thông thường sẽ có xu hướng phản kháng lại thay đổi ấy.

Nhưng nếu bạn hiểu được cơ cấu của Vũ trụ, của cuộc sống và của quy trình sáng tạo, thì bạn cũng sẽ hiểu được rằng cuộc sống vốn luôn luôn thay đổi, không có gì có thể đứng yên mãi mãi. Vạn vật đều là năng lượng, và năng lượng là một dạng thức tồn tại luôn luôn di chuyển và thay đổi. Nếu năng lượng đứng yên, thì bạn sẽ không còn tồn tại nữa, và cũng sẽ không hề có cuộc sống.

Sự thay đổi luôn luôn xảy ra để mang lại những điều tốt đẹp cho bạn và cho mọi người. Đó chính là sự phát triển của cuộc sống.

1 bình luận về “Hành Trình 110 ngày 20/4/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận