Hành Trình 137 ngày 18/05/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 137 ngày 18/05/2017 – 365 ngày.

Nhiều người nghĩ rằng có tài là một sự may mắn. Tuy nhiên chỉ có một số ít người hiểu rằng tài năng và lòng tốt tạo ra sự may mắn.
JACINTO BENAVENTE

 

Viết một bình luận