Hành Trình 182 ngày 02/07/2017 – 365 ngày.

 

Đôi khi, vì chúng ta không đủ dũng cảm để tự thay đổi, nên mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi để hướng chúng ta sang một con đường mới.

Bạn không thể khiến bản thân mình ngừng thay đổi – vì quy trình tiến hóa đòi hỏi phải có sự thay đổi.

Viết một bình luận