Hành Trình 43 ngày 13/02/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 43 ngày 13/02/2017 – 365 ngày.
Bạn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một người đang phải trải qua tình huống khó khăn, nhưng không phải bằng cách hạ thấp bản thân xuống cùng với nỗi buồn của họ, mà là bằng cách nâng họ lên thông qua ánh sáng tích cực từ niềm vui của bạn.

Bạn sẽ luôn luôn biết được liệu mình có phải là ánh sáng cảm hứng cho người khác không, thông qua những gì bạn đang cảm thấy. Nếu bạn có thể duy trì những cảm xúc tốt, ánh sáng từ niềm vui của bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Vào khoảnh khắc bạn bắt đầu cảm thấy nặng nề hay không tốt, bạn sẽ hiểu rằng sự tiêu cực của vấn đề đang ảnh hưởng đến mình, bạn cần phải tránh xa khỏi điều đó và tự phục hồi bản thân trở về những điều tốt.

Bạn không thể cho ai bất cứ điều gì, ngoại trừ niềm vui nội tại đang không ngừng lan tỏa ra bên ngoài của bạn.

Viết một bình luận