Hành Trình 98 ngày 08/4/2018 – 365 ngày.

Nếu bạn phàn nàn về những thứ trong cuộc sống của mình, thì khi đó bạn đang ở tần sốcủa sự phàn nàn, và thế thì bạn không có khả năng thu hút được những điều mình mong muốn.

Hãy cố gắng đạt đến tần số của sự tốt đẹp, thông qua ý nghĩ và lời nói của bạn. Đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp, và sau đó bạn sẽ đạt được tới một tần số tại đó bạn tiếp tục nhận được thêm nhiều điều tốt đẹp nữa.

#Ngô Văn Hiếu -Sách: Hiểu Về Trái Tim.

#Ngô Văn Hiếu – Sách: Tác Nhân Thu Hút.

 

  1. #98 Hành Trình ngày 08/04/2019 – 365 ngày. – NGÔ VĂN HIẾU

    […] Hành Trình 98 ngày 08/4/2018 – 365 ngày.Nếu bạn phàn nàn về những thứ trong cuộc sống của mình, thì khi đó bạn đang ở tần sốcủa sự phàn nàn, và thế thì bạn không có khả năng thu hút được những điều mình mong muốn. Hãy cố gắng đạt đến tần số của sự tốt đẹp, thông qua ý nghĩ và lời nói của bạn. Đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp, và sau đó bạn sẽ đạt được tới một tần số tại đó bạn tiếp tục nhận được thêm nhiều điều tốt đẹp nữa.[……] […]

Trả lời