#320 Hành Trình ngày 15/11/2020 – 365 ngày: Tìm ra điều mà bạn có thể trân trọng.Ngô Văn Hiếu-KHÓA THIỀN Vipassana là gì?


Nếu bạn có vấn đề với một thành viên tiêu cực trong gia đình, hãy bắt đầu bằng việc viết ra một danh sách gồm tất cả những điều bạn trân trọng về người đó. 

Hãy nhớ cảm ơn họ vì họ đã khiến bạn mong muốn có được điều tích cực trong cuộc sống, bởi vì đó là một món quà mà họ đang cho bạn. Khi tập trung tất cả sức mạnh của mình vào sự trân trọng, bạn sẽ không chỉ hạn chế tiếp xúc với sự tiêu cực, mà đồng thời còn thu hút những con người tích cực đến với cuộc sống của bạn.


Hãy nâng bản thân lên đến tần số của sự trân trọng, và quy luật hấp dẫn sẽ mang đến cuộc sống của bạn chỉ toàn những người đang trong trạng thái tích cực.

320 Hành Trình ngày 15/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 16/11/2019 _ 365 ngày: Hai đời làm tăng vẫn không thoát khỏi tình duyên nơi trần thế.


Trả lời