Hành Trình 102 ngày 13/04/2017 – 365 ngày: Đi theo những niềm hạnh phúc riêng bên trong bạn.

Hành Trình 102 ngày 13/04/2017 – 365 ngày.
Khi bạn sống với sức mạnh, tình yêu và niềm vui của bản thân, thì bạn sẽ nâng cao hàng triệu con người khác.

Hãy đi theo con đường của riêng bạn. Đi theo sự thật của riêng bạn. Đi theo trái tim của riêng bạn. Đi theo những niềm hạnh phúc riêng bên trong bạn, và cũng hãy cho phép mỗi người tự đi theo lựa chọn của họ như vậy, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi người và mọi thứ, hãy để tình yêu và niềm vui của bạn lan tỏa ra khắp thế giới mỗi ngày.
 

Viết một bình luận