#046 Hành Trình ngày 15/2/2021 – 365 ngày: Cách thức để vượt qua các suy nghĩ tiêu cực


Đừng lo lắng một chút nào về những ý nghĩ tiêu cực, và cũng đừng cố kiểm soát chúng. 

Tất cả những gì bạn cần làm là mỗi ngày hãy bắt đầu nghĩ đến càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp càng tốt. Mỗi ngày hãy gieo vào tâm trí mình càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp càng tốt. 

Khi bạn bắt đầu nghĩ đến những điều tốt đẹp, thì bạn sẽ thu hút ngày càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp đến với mình, và cuối cùng những ý nghĩ tốt đẹp ấy sẽ cuốn phăng đi tất cả mọi ý nghĩ tiêu cực.

046 Hành Trình ngày 15/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 15/2/2020 – 365 ngày: Người muốn có tầm cần có cái tâm – Thành hay bại là nằm ở 10 nguyên tắc này trong cuộc đời.


Viết một bình luận