#⭐️215 Hành Trình ngày 03/8/2022 – 365 ngày: Quy trình tạo ra điều bạn muốn luôn luôn giống nhau.


Quy trình để tạo ra điều mà bạn muốn luôn luôn giống nhau, dù đó là thứ gì đi chăng nữa. Quy trình này đã được khái quát lại xuyên suốt trong bộ phim và quyển sách Bí Mật (The Secret),

và vì vậy nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ, thì bạn nên xem lại bộ phim thêm nhiều lần nữa, hoặc đọc lại quyển sách lại thêm nhiều lần, cho đến khi mọi thứ thấm nhuần vào tâm trí bạn.Sau đó bạn sẽ ứng dụng được những nguyên lý của Bí Mật vào trong nhận thức cũng như cuộc sống của mình, và bạn sẽ hiểu được phương pháp để thực hiện mọi thứ.

Ngô Văn Hiếu -Sách: Luật Hấp Dẫn – Bí Mật Tối Cao

215 Hành Trình ngày 03/8/2022 – 365 ngày, đã qua năm 2021 – ngày 04/8/2021 – 365 ngày: Điều bạn tự nói với bản thân, sẽ xảy ra!


Viết một bình luận