#027 Hành Trình ngày 27/1/2021 – 365 ngày: Để việc thu hút tiền bạc dễ dàng hơn.Nếu bạn muốn thu hút thêm nhiều tiền bạc, hãy tạo ra danh sách những điều mà bạn sẽ mua với số tiền đó. Hãy khiến bản thân được bao quanh bởi những bức ảnh về điều mà bạn muốn có được, và luôn luôn cảm nhận rằng mình đã có được những thứ ấy ngay tại thời điểm này. 

Hãy tưởng tượng việc chia sẻ những điều ấy với người thân yêu của bạn, và hãy tưởng tượng đến niềm vui của họ.

Ngay lúc này, bạn đang thực hiện quy trình sáng tạo!

027 Hành Trình ngày 27/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 27/1/2020 – 365 ngày: BẠN PHẢI VỮNG TIN VÌ BẠN KHÔNG TIN MÌNH THÌ AI SẼ TIN BẠN

Viết một bình luận