#026 Hành Trình ngày 26/1/2021 – 365 ngày: Điều chỉnh tần số nội tại của bạn.
Nếu bạn chỉ mới bắt đầu sử dụng những nguyên lý của Bí Mật Luật Hấp Dẫn, thì lời khuyêncủa tôi dành cho bạn là hãy tập trung vào tần số tồn tại của bản thân trước tiên. 

Hãy đưa ra yêu cầu về điều mình mong muốn, và sau đó dành NỖ LỰC để cải thiện thế giới bên trong của bạn trước. Hãy NỖ LỰC để nâng cao tần số tồn tại của bạn, thông qua ý nghĩ và cảm xúc của mình.

Hãy điều chỉnh tần số của mình sao cho hòa hợp với tần số của Vũ trụ. Tần số của Vũ trụ là tần số của sự tốt đẹp thuần túy!

026 Hành Trình ngày 26/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 26/1/2020 – 365 ngày: NẾU BẠN ĐANG CẢM THẤY MẤT PHƯƠNG HƯỚNG, HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY!


Viết một bình luận