Hành trình 231 ngày 20/08/2017 – 365 ngày.

 

Khi bạn không còn cảm thấy cần tiền bạc nữa, thì khi ấy tiền bạc sẽ tìm đến với bạn. Cảm giác cần tiền đến từ ý nghĩ rằng bạn không có đủ tiền, và nếu vậy thì bạn sẽ cứ thế, cứ tiếp tục tạo ra việc mình không có đủ tiền.

Bạn luôn luôn ở trong quy trình sáng tạo, và cụ thể đối với vấn đề về tiền bạc, thì bạn có thể chọn để tạo ra sự thiếu thốn hay tạo ra sự đủ đầy.

Viết một bình luận