#089 Hành Trình ngày 30/3/2021 – 365 ngày: Quan sát, nhận diện và điều chỉnh.
Một khi đã biết được quy luật hấp dẫn, bạn có thể khám phá những điều tuyệt vời về bản thân mình, bằng cách lắng nghe những điều mà bạn đang nói ra. 

Khi bạn nói ra điều gì đó như một sự thật hiển nhiên, thì đây chính là điều mà bạn thật sự tin tưởng, và chính niềm tin ấy đang tạo ra sự thật cuộc sống của bạn. 

Khi bạn lắng nghe những gì mà mình nói ra và nhận ra rằng bản thân đang nói những điều mà mình không mong muốn, thì hãy ngay lập tức chuyển hướng và chỉnh sửa lại câu nói của bạn, sửa chúng thành những điều mà bạn mong muốn. 

Bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều về những điều mình đã trải qua trong quá khứ cũng như những điều mà bạn đã tạo ra cho chính mình, thông qua việc lắng nghe những gì mình nói ra. 

Và sau đó bạn có thể nắm bắt được những điều mình nói và thay đổi chúng –  và đó cũng là lúc bạn thay đổi toàn bộ tương lai của mình.

089 Hành Trình ngày 30/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 29/3/2020 – 365 ngày: Đúc kết ‘3+3+3’ điều không nên làm khi đến tuổi trung niên.


Viết một bình luận