Hành Trình 191 ngày 11/07/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 191 ngày 11/07/2017 – 365 ngày.

Vũ trụ hoàn toàn và tuyệt đối yêu thương bạn. Bất kể bạn đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm, bất kể bạn đang ở hoàn cảnh như thế nào, bất kể bạn nghĩ về bản thân ra sao, Vũ trụ luôn luôn yêu bạn, một tình yêu vĩnh cửu. 

Viết một bình luận