#168 Hành Trình ngày 17/6/2021 – 365 ngày: Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại.


“Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại… bởi vì mọi người đều có thể phục vụ. Bạn không cần phải có bằng đại học mới có thể phục vụ được. Bạn không cần phải chia đúng chủ ngữ và động từ mới có thể phục vụ được. Bạn chỉ cần có một trái tim chứa đầy lòng vị tha. Một tâm hồn được hình thành từ tình yêu.” TIẾN SĨ MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)


168 Hành Trình ngày 17/6/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 16/6/2020 – 365 ngày: Vẻ bên ngoài của bạn cho người khác biết nhiều điều về bạn.


Viết một bình luận