Hành Trình 287 ngày 14/10/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 287 ngày 14/10/2017 - 365 ngày.

Phần lớn mọi người đều không nhận ra rằng họ đã dành quá nhiều cảm xúc cho những điều mình không mong muốn. Khi nói chuyện với bạn bè mình và kể cho họ về một tình huống "tồi tệ" nào đó, thì bạn đang tập trung cảm xúc cho điều mà mình không muốn. Khi bạn phản ứng lại sự việc nào đó một cách tiêu cực, thì cùng với việc phản hồi lại thứ "tồi tệ" đó, bạn cũng đang tập trung cảm xúc cho điều mà mình không muốn.

Bạn là một sự sống đẹp đẽ đầy cảm xúc, vậy nên hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng những cảm xúc ấy một cách khôn ngoan.

Viết một bình luận