#227 Hành Trình ngày 14/8/2020 – 365 ngày: Hãy nhắm mắt lại và tách khỏi thế giới bên ngoài.


Con người dành toàn bộ cuộc đời của mình để chạy đuổi theo những thứ vật chất trong thế giới vật chất, và họ thất bại trong việc khám phá ra kho báu vĩ đại nhất từng tồn tại trên thế giới này, đó chính là những điều ở bên trong họ.Hãy nhắm mắt lại và tách khỏi thế giới bên ngoài.

Hãy điều hướng suy nghĩ và lời nói của mình hướng vào thế giới bên trong bản thân.


Người Chủ nhân ở bên trong bạn chính là chìa khóa dẫn đến mọi kho báu trên thế giới.#227 Hành Trình ngày 14/8/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 #227 Hanh Trình ngày 15/08/2019 – 365 ngày: Người trí tuệ là người hiểu rõ người khác. Người nhân đức là người yêu quý người khác”


1 bình luận về “#227 Hành Trình ngày 14/8/2020 – 365 ngày: Hãy nhắm mắt lại và tách khỏi thế giới bên ngoài.”

Viết một bình luận