Hành trình 69 ngày 11/03/2017 – 365 ngày: Bạn đang thay đổi lịch sử!

Hành trình 69 ngày 11/03/2017 – 365 ngày: 

Không một con người nào có thể mang đến cho bản thân mình những thứ mà họ không muốn. Nhưng không may là trong suốt tiến trình lịch sử của con người, có rất nhiều người đã phải trải qua sự đau đớn, nỗi buồn phiền và mất mát, bởi vì họ không nhận thức được một quy luật có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nhiều hơn bất cứ quy luật nào khác.

Vòng quay của lịch sử giờ đây đang thay đổi, bởi vì bạn đã sở hữu những kiến thức về quy luật hấp dẫn, và bạn có thể tạo ra một cuộc sống mà mình xứng đáng. Bạn đang thay đổi lịch sử!

1 bình luận về “Hành trình 69 ngày 11/03/2017 – 365 ngày: Bạn đang thay đổi lịch sử!”

Viết một bình luận