NHÀ TO CỬA NHỎ VÀ NGƯỢC LẠI,

 NHÀ TO CỬA NHỎ VÀ NGƯỢC LẠI,

1/. Nguy Hại: – Nhà nhỏ cửa to, khí vào nhà xong lập tức chảy ra ngoài không

dừng lại, dễ phân tán tài _ Nhà to cửa nhỏ, mặc dù Tài không thể chạy ra

ngoài nhưng khí lưu thông không thuận.

2/. Phương pháp hoá giải: – Tạo cửa phù hợp để hài hoà độ lớn nhỏ của ngôi

nhà. Nếu không hoá giải được, dùng nhang vẽ.

Viết một bình luận