Hành Trình 66 ngày 08/03/2017 – 365 ngày: Tạo ra bộ phim cuộc đời mình.

Hành Trình 66 ngày 08/03/2017 – 365 ngày: 

Bộ phim cuộc đời của bạn đang diễn biến như thế nào? Bạn có cần phải thay đổi các chi tiết trong kịch bản có liên quan đến vấn đề tiền bạc, sức khỏe hay các mối quan hệ không? Bạn có muốn thực hiện chỉnh sửa gì không? Hôm nay chính là thời điểm để bạn thực hiện bất cứ thay đổi nào mà mình muốn, bởi vì những thay đổi trong ngày hôm nay sẽ được trình chiếu trong bộ phim vào ngày mai.

Bạn chính là người tạo ra bộ phim cuộc đời mình, và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn – mỗi ngày bạn đều có toàn quyền điều khiển nó.

Viết một bình luận