#348 Hành Trình ngày 13/12/2020 – 365 ngày: Ý nghĩa của Hành Động – Hậu Giang Thẳng Tiến.
Hành động là hiện thân của những ý nghĩ mạnh mẽ, vậy nên nếu bạn không yêu thương và tôn trọng bản thân, thì bạn đang truyền đi một thông điệp rằng: bạn không quan trọng, bạn không có giá trị hay không xứng đáng.

Thông điệp đó sẽ tiếp tục được truyền đi, và bạn cứ tiếp tục phải đối mặt với nhiều tình huống bị người khác đối xử không tốt hơn. Những con người đó thật ra chỉ là kết quả.

Nguyên nhân sâu xa chính là suy nghĩ của bạn. Bạn phải bắt đầu yêu thương và tôn trọng bản thân, và truyền đi tín hiệu ấy để chuyển bản thân đến một tần số khác. 

Sau đó, quy luật hấp dẫn sẽ vận hành cả Vũ trụ để mang lại cho bạn những con người tử tế – những người sẽ yêu thương và tôn trọng bạn.


348 Hành Trình ngày 13/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 14/12/2019 – 365 ngày: Muốn thành việc lớn, không thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt này.


Trả lời