Ngô Văn Hiếu-MỤC ĐÍCH KHI GẶP KH ĐẦU TIÊN LÀ ĐỂ NGƯỜI TA TIN MÌNH

Ngô Văn Hiếu-MỤC ĐÍCH KHI GẶP KH ĐẦU TIÊN LÀ ĐỂ NGƯỜI TA TIN MÌNH

 CÁC BƯỚC KHI GẶP KHÁCH HÀNG

B.1: Đi vào trong TG khách hàng trước

Làm thế nào để đi vào trong nhà họ

Đặt thật nhiều câu hỏi

Chúng ta đừng nói, cứ hỏi:: ''Quê, anh lam gi?

Đừng bán hàng vội,l

B.2: Đặt câu hỏi thể hiện hiện thực chung của cuộc sống.

Người giàu quan tâm gđ

Tìm hiểu họ quan tâm và hứng thú điều gì?

'' Quan điểm Giao tiếp khác nhau, do qua biểu hiện qua ngôn ngữ ''.

Não Phải là Cảm Xúc: Nói dối…

Não trái là Logic: Nói thật…

1 bình luận về “Ngô Văn Hiếu-MỤC ĐÍCH KHI GẶP KH ĐẦU TIÊN LÀ ĐỂ NGƯỜI TA TIN MÌNH”

Viết một bình luận