Hành Trình 105 ngày 16/04/2017 – 365 ngày: The Secret

Hành Trình 105 ngày 16/04/2017 – 365 ngày.
Nếu chỉ có hiểu biết về những nguyên lý của Bí Mật (The Secret) – thì điều đó vẫn chưa đủ. Bạn cần phải THỰC HIỆN chúng, ngày càng nhiều hơn, ngày nào cũng thực hiện.

Bạn phải SỐNG với những nguyên lý này. Dần dần từng bước, bạn sẽ trở thành người kiểm soát các suy nghĩ và cảm xúc của mình – thành người kiểm soát cuộc sống của mình.

Không có gì quan trọng hơn điều này, bởi vì toàn bộ tương lai của bạn đều phụ thuộc vào chính bạn.
 

1 bình luận về “Hành Trình 105 ngày 16/04/2017 – 365 ngày: The Secret”

Viết một bình luận