Hành Trình 318 ngày 14/11/2017 – 365 ngày.

"Để đạt được sự phát triển tâm trí và tâm hồn cao nhất, một trạng thái tâm lý tích cực lạc quan là điều không thể thiếu. Trạng thái tâm lý này càng tươi sáng, càng vui vẻ và càng ngọt ngào thì những khả năng của bạn sẽ càng phát triển nhanh chóng và dễ dàng hơn. Và vai trò của trạng thái tâm lý tích cực lạc quan đối với sự phát triển của các khả năng cũng hiển nhiên như vai trò của một ngày nắng đối với những bông hoa trên cánh đồng."

CHRISTIAN D.LARSON (1874-1954).

Viết một bình luận